Restaurarea bisericii Dobroteasa

                 După o perioadă de 7 ani în care biserica a fost închisă în vederea demolării, între anii 1983-1989 nemaisăvârșindu-se slujbe în acest sfânt lăcaș decât extrem de rar, clădirea ajunsese într-o stare avansată de deteriorare. 

 De îndata ce a fost redată cultului în iunie 1990, s-a trecut la măsuri imediate de protejare a monumentului istoric: întâi de toate s-a procedat la o curățenie generală interior/exterior; din cauză că exista pericolul prăbușirii, au fost ranforsate turlele de pe exonartex; întrucât ploua în biserică s-a intervenit și la acoperiş pentru a se evita infiltrarea apei în pereţi; clădirea bisericii a fost racordată din nou la utilități.

Restaurare – ranforsare turle

                  În anii ’90 au urmat studii, analize, expertize, proiecte: raportul geotehnic,  analiza stării de degradare structurală și nestructurală – intervenție de urgență, expertiza tehnică cu soluție de consolidare a monumentului istoric Biserica Dobroteasa și proiectul de consolidare, restaurare-conservare a bisericii întocmit în anul 2001 de specialiștii institutului Proiect S. A. București, la a cărui implementare s-a trecut in anul 2002, de îndată ce s-a obținut îndelung așteptata autorizație de construire de la Primăria Capitalei. Lucrările foarte costisitoare s-au derulat pe parcursul a aproape doua decenii, fiind vorba, într-o prima fază, de lucrări de rezistență, de infra și supra-structură: sprijinirea cupolelor aflate în precolaps; consolidare-subzidire fundație; subtraversare cu introducere tiranți beton armat, lamele verticale și centură intermediară; desfacere acoperiș; armare pod superior; consolidare turle. S-a trecut apoi la refacerea completă a acoperișului și la învelirea cu tablă de cupru,  tencuieli și finisaje exterioare.

Restaurare – subzidire si consolidare

                  În 2019 s-a efectuat finisarea soclului perimetral și a coloanelor din pridvorul deschis al bisericii; de asemenea, s-a betonat curtea lăcașului. Totodată, edificiul bisericii a beneficiat de refacerea instalației electrice interioare, de îmbunătățirea corespunzătoare a iluminatului interior, precum și de proiectarea și montajul instalațiilor de încălzire, climatizare și sonorizare, a sistemelor de alarmă anti-efracție, anti-incendiu și a sistemului de supraveghere video. În luna mai 2012 a început restaurarea valoroasei picturi murale în tehnica ulei, proiect finalizat în anul 2020. 

Restaurare  –  pictura murala

Restaurarea soclului si a trotuarelor bisericii

                 Din același an se trece la restaurarea-conservarea componentelor artistice din interiorul bisericii: catapeteasmă, mobilier liturgic, icoane, obiecte din metal, ferestre și paviment.

                 De restaurarea bisericii Dobroteasa mai țin și lucrările vizate pentru viitor: refacerea incintei și a gardului împrejmuitor, plus amenajarea peisagistică; sistematizarea platformelor curții interioare; realizarea unei instalații de iluminat exterior adecvate, pentru punerea în valoare a monumentului; construirea unei clopotnițe cu o funcționalitate extinsă și, nu în ultimul rând, reînvierea deplină a tradiției social-filantropice a Dobrotesei prin  rectitorirea Așezământului misionar-social-filantropic, fondat inițial în anul 1938, pentru ca aleasa numire a bisericii noastre – Dobroteasa – să mângâie pe deplin sufletele tuturor credincioșilor, ca Maica cea bună sau însăși bunătate, după cum se tâlcuiește cuvântul.